Bir dilin kurallar çerçevesinde kullanılması, kelimelerin seçilmesi, seslerin doğru olarak çıkarılması ile birlikte oluşan süreçlere dil gelişimi denmektedir.  Dil gelişimi doğumdan itibaren başlar ve bu gelişim küçük adımlarla uzun ilerleyen bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bebeğin aylara göre dil gelişimi konuşma öncesi dönem ve konuşma dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Konuşma öncesi dönemine bakıldığında bizleri ağlama, gıgıldama, mırıldanma, mırıldanma tekrarı gibi dönemler karşılamaktadır. Konuşma dönemine baktığımız da ise ses, sözcük, tek sözcük, iki sözcüklü ifadeler, üç ya da daha fazla sözcüklü ifadeler ve son olarak gramer kullanımları karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak yeni doğan yani ağlama dönemi bebeğiniz doğduktan sonra ilk altı haftada görülen bir süreçtir. Özellikle yenidoğan bebeklerin ağlaması zaman zaman istemdışı davranışlar olarak tanımlansa da,ağlama bebeğin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirtme yöntemidir. Gıgıldama dönemi ise altıncı hafta ile üç ay arası bir süreçtir ve bebeğin çıkardığı basit sesler olarak ifade edilmektedir. Çıkardığı sesler ah, uh, şeklindedir. Bebekler gülerken ya da mutsuzken bu sesleri çıkarmaktadır.

Mırıldanma dönemi olarak ifade edilen dönem üç ay ile altı ay arasında bu dönemde çıkarılan sesler tamamen istekli davranışlardan oluşmaktadır. Bebeklerin kendi kendine konuşmaya başladığı dönem olarak ifade edilir. Bebeklerin anne ya da babalarının seslerini bilinçli olarak taklit ettiği görülür. Ses sözcük dönemi olarak ifade edilen bu dönem dokuz ile on iki ay arasında bulunan bir süreçtir. Bu aralıkta bebeğin birkaç jest ve sözcükleri anlaşılır. Bebeğin aylara göre dil gelişimi tek sözcük dönemi olarak ilerlemektedir. Bu dönem 12-18 ay arasını karşılaşılmaktabebeklerin gerçek konuşma dönemine geçtikleri görülür. Konuşmalar mama, baba, dede, anne gibi tek kelimelerle başlamaktadır. Bu sözcükler bebeğin dış dünya ile iletişimi olduğunu gösterir. İlerleyen dönemde ise iki sözcüklü ifade dönemleri bizleri karşılar. Bu dönem 18 ile 24 ayları arasında gerçekleşmekte ve İki kelime bir araya getirilerek cümle kurulması sağlanmaktadır. Bu konuşma türüne telegrafik konuşma da denmektedir. Böylece çocuklar ana dilde gramer yapısını öğrenmeye başlar. Böylece çocuğun ilkel dil sitemi ile konuşmaya başladığını gözlemleyebiliriz.

Konuşma dönemi ise 2-3 yaş döneminde görülen üç ve daha fazla sözcükle ifade edilen dönemdir. Çocuklar mantıklı cümleler kurmaya başlarlar. Bunlar soru cümlelerinden ve emir cümlelerinden oluşmaktadır. Anne çorabımı giydir, baba su ver gibi cümlelerle durumu örneklendirebiliriz. Çocukların konuşmaları ve kendilerini doğru ifade ettikleri bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bebeğin aylara göre dil gelişimi uzun bir süreç gibi görünse de aslında oldukça hızlı ilerleyen bir süreçtir. Çünkü her evre arka arkaya sıralanmakta ve arada oluşan farklılık gözle görülür hale gelmektedir. Çocuklarda oluşan basit cümle yapıları zamanla artarak daha oturaklı hale gelir. Çocuklar cümle kurarken başlarda gramer yapıları bozuk olsa da bu durum zamanla oturacaktır. Gramer kurallarına uygun konuşmaya ise 3-6 yaş aralığında başlanmaktadır. Çocuklar 3-4 yaş aralığında kelime haznesini geliştirme dönemine girer. Yeni sözcükler öğrenirken bildiği kelimeleriesnek yeni öğrendiklerini sıkça kullanmaya başlarlar. Özellikle 4-5 yaş aralığında çocukların anne ve babalarının cümlelerini taklit ettikleri görülür. Dil gelişimi her zaman kız çocukların daha hızlı ilerlemektedir. Ama bu dönemde çocuklar benmerkezci bir konuşma sürdürmektedir.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER